Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Eσπερινό Β' ΤΑΞΗ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΓΕ_Β - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Όλα τα διαγωνίσματα
ΓΕ_Β_ΑΕΓ
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6573 - ΘΕΜΑ 71 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 2-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6573
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6574 - ΘΕΜΑ 74 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 2-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6574
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6571 - ΘΕΜΑ 56ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 74, 1-3.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6571
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6539 - ΘΕΜΑ 84ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 70, 3-6.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6539
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6540 - ΘΕΜΑ 88ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 1, 28-29.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6540
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6541 - ΘΕΜΑ 108 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 78, 1-4.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6541
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6542 - ΘΕΜΑ 141 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6542
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6545 - ΘΕΜΑ 146 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6545
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6546 - ΘΕΜΑ 152ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 70, 1-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_6546
(09 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5718 - ΘΕΜΑ 94 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5718
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5716 - ΘΕΜΑ 93 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5716
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5713 - ΘΕΜΑ 92 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5713
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5706 - ΘΕΜΑ 29ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 70, 3-6.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5706
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5421 - ΘΕΜΑ 73 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 2-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5421
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5419 - ΘΕΜΑ 76 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 2-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5419
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5418 - ΘΕΜΑ 149 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5418
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5417 - ΘΕΜΑ 121 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79,2 -80
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5417
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5416 - ΘΕΜΑ 57ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 74, 1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_5416
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_3738 - ΘΕΜΑ 96 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_3738
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_876 - ΘΕΜΑ 60ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 74, 1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_876
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_872 - ΘΕΜΑ 59ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 74, 1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_872
(08 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4501 - ΘΕΜΑ 72 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 2-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4501
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4500 - ΘΕΜΑ 160ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4500
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4499 - ΘΕΜΑ 100 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4499
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4321 - ΘΕΜΑ 162ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79-80,1.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4321
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4490 - ΘΕΜΑ 161ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 78,1-4.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4490
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4491 - ΘΕΜΑ 163ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79,2-80
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4491
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4492 - ΘΕΜΑ 165ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4492
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4489 - ΘΕΜΑ 159ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4489
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4483 - ΘΕΜΑ 148 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4483
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4485 - ΘΕΜΑ 150 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4485
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4476 - ΘΕΜΑ 147 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4476
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4475 - ΘΕΜΑ 145 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4475
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4472 - ΘΕΜΑ 143 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4472
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4474 - ΘΕΜΑ 144 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4474
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4448 - ΘΕΜΑ 142 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4448
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4445 - ΘΕΜΑ 127 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79,2 -80
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4445
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4442 - ΘΕΜΑ 124 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79,2 -80.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_4442
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1808 - ΘΕΜΑ 164ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1808
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1805 - ΘΕΜΑ 158ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 2-5
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1805
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1802 - ΘΕΜΑ 155ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 72-73
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1802
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1801 - ΘΕΜΑ 154ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 71-72
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1801
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1700 - ΘΕΜΑ 153ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 70, 3-6
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1700
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1653 - ΘΕΜΑ 140 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1653
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1650 - ΘΕΜΑ 139 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1650
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1648 - ΘΕΜΑ 138 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1648
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_3924 - ΘΕΜΑ 109 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 78, 1-4.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_3924
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_3914 - ΘΕΜΑ 137 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3.
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_3914
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1644 - ΘΕΜΑ 136 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΕ_Β_ΑΕΓ_0_1644
(07 Μαΐου 2014)