Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Ημερήσιο Α' ΤΑΞΗ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΓΗ_Α - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Όλα τα διαγωνίσματα
ΓΗ_Α_ΑΕΓ
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6480 - ΘΕΜΑ 334ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,4, 18-1
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6480
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6446 - ΘΕΜΑ 495ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6446
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6434 - ΘΕΜΑ 480ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6434
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6431 - ΘΕΜΑ 477ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 76-77
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6431
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6420 - ΘΕΜΑ 471ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 75, 1-4.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6420
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6416 - ΘΕΜΑ 468ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 74, 1-3.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6416
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6301 - ΘΕΜΑ 429ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6301
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6300 - ΘΕΜΑ 426ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6300
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6298 - ΘΕΜΑ 450ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6298
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6297 - ΘΕΜΑ 447ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6297
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6296 - ΘΕΜΑ 444ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6296
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6295 - ΘΕΜΑ 441ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.p
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6295
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6294 - ΘΕΜΑ 438ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6294
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6293 - ΘΕΜΑ 435ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6293
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6044 - ΘΕΜΑ 432ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_6044
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5972 - ΘΕΜΑ 453ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 70, 1-5
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5972
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3827 - ΘΕΜΑ 407ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,22-23
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3827
(09 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3302 - ΘΕΜΑ 392ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,22-23
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3302
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5881 - ΘΕΜΑ 375ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79,2 -80.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5881
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5878 - ΘΕΜΑ 365ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5878
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5873 - ΘΕΜΑ 413ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,22-23.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5873
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5864 - ΘΕΜΑ 423ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,3-5.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5864
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5851 - ΘΕΜΑ 408ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5851
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5826 - ΘΕΜΑ 325ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5826
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5825 - ΘΕΜΑ 310ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5825
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5820 - ΘΕΜΑ 388ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5820
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3197 - ΘΕΜΑ 389ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3197
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3188 - ΘΕΜΑ 386ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3188
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3187 - ΘΕΜΑ 385ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3187
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3179 - ΘΕΜΑ 383ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3179
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3175 - ΘΕΜΑ 382ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3175
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5810 - ΘΕΜΑ 381ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 79,2 -80
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5810
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3163 - ΘΕΜΑ 380ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3163
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3160 - ΘΕΜΑ 379ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3160
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_2762 - ΘΕΜΑ 377ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_2762
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_2761 - ΘΕΜΑ 376ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,4,20-21
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_2761
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5407 - ΘΕΜΑ 326ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5407
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_4534 - ΘΕΜΑ 492ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_4534
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3939 - ΘΕΜΑ 420ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3939
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3910 - ΘΕΜΑ 417ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3910
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3898 - ΘΕΜΑ 414ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3898
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3856 - ΘΕΜΑ 411ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3856
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3823 - ΘΕΜΑ 405ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3823
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3370 - ΘΕΜΑ 402ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3370
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3356 - ΘΕΜΑ 399ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3356
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3332 - ΘΕΜΑ 396 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3332
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3310 - ΘΕΜΑ 393ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3, 81,1-3
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_3310
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5487 - ΘΕΜΑ 349ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,4, 18-19
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5487
(08 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5436 - ΘΕΜΑ 211ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 2, 18-21.
ΓΗ_Α_ΑΕΓ_0_5436
(08 Μαΐου 2014)