Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Ημερήσιο Β' ΤΑΞΗ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Πρ.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Πρ.

ΓΗ_Β - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Πρ. - Όλα τα διαγωνίσματα
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ
(09 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19380 - ΘΕΜΑ 139ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19380
(09 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19379 - ΘΕΜΑ 129ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19379
(09 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19377 - ΘΕΜΑ 124ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19377
(08 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19368 - ΘΕΜΑ 85ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 12-13
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_19368
(08 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17731 - ΘΕΜΑ 170o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17731
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17726 - ΘΕΜΑ 169ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17726
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17724 - ΘΕΜΑ 168ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17724
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17722 - ΘΕΜΑ 167ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17722
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17718 - ΘΕΜΑ 166ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17718
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17715 - ΘΕΜΑ 165ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17715
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17710 - ΘΕΜΑ 164ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17710
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17706 - ΘΕΜΑ 163ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17706
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17691 - ΘΕΜΑ 162ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17691
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17686 - ΘΕΜΑ 161ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 20-21
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17686
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17684 - ΘΕΜΑ 160ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17684
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17682 - ΘΕΜΑ 159ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17682
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17680 - ΘΕΜΑ 158ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17680
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17678 - ΘΕΜΑ 157ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17678
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17677 - ΘΕΜΑ 154ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17677
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17676 - ΘΕΜΑ 156ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17676
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17675 - ΘΕΜΑ 155ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17675
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17674 - ΘΕΜΑ 153ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17674
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17673 - ΘΕΜΑ 152ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17673
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17672 - ΘΕΜΑ 151ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17672
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17671 - ΘΕΜΑ 150ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17671
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17669 - ΘΕΜΑ 149ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17669
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17667 - ΘΕΜΑ 148ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17667
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17665 - ΘΕΜΑ 147ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17665
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17662 - ΘΕΜΑ 146ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17662
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17660 - ΘΕΜΑ 145ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17660
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17658 - ΘΕΜΑ 144ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17658
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17657 - ΘΕΜΑ 143ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17657
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17655 - ΘΕΜΑ 142ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17655
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17654 - ΘΕΜΑ 141ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 18-19
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17654
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17632 - ΘΕΜΑ 140ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17632
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17630 - ΘΕΜΑ 138ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17630
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17629 - ΘΕΜΑ 137ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17629
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17628 - ΘΕΜΑ 136ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17628
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17627 - ΘΕΜΑ 135ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17627
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17626 - ΘΕΜΑ 134ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17626
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17625 - ΘΕΜΑ 133ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17625
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17624 - ΘΕΜΑ 132ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17624
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17623 - ΘΕΜΑ 131ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17623
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17622 - ΘΕΜΑ 130ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17622
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17620 - ΘΕΜΑ 128ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17620
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17619 - ΘΕΜΑ 127ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17619
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17618 - ΘΕΜΑ 126ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17618
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17617 - ΘΕΜΑ 125ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17617
(06 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17615 - ΘΕΜΑ 123ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 16-17
ΓΗ_Β_ΑΕΓΠ_0_17615
(06 Νοεμβρίου 2014)