Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Μουσικό Β' ΤΑΞΗ Γερμανικά

Γερμανικά

ΓΜ_Β - Γερμανικά - Όλα τα Θέματα
ΓΜ_Β_ΓΕΡ
(22 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_23279 - DE_2β_B_ΜΛ 3002 Welche Ferienziele gibt es in Deutschland
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_23279
(22 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_23277 - DE_2β_Β_ΜΛ 3001 Auf zum Festival
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_23277
(22 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23070 - DE_3_B_ΜΛ 4048 Ferien
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23070
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23069 - DE_3_B_ΜΛ 4047 Reise planen
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23069
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23068 - DE_3_B_ΜΛ 4046 Kochen
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23068
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23067 - DE_3_B_ΜΛ 4045 Essen
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23067
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23066 - DE_3_B_ΜΛ 4044 Sport
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23066
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23065 - DE_3_B_ΜΛ 4043 Weihnachten
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23065
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23064 - DE_3_B_ΜΛ 4042 Kleidung
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23064
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23063 - DE_3_B_ΜΛ 4041 Sport Freizeit
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23063
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23062 - DE_3_B_ΜΛ 4040 Schule
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23062
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23061 - DE_3_B_ΜΛ 4039 Wochenende
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23061
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23060 - DE_3_B_ΜΛ 4038 Wohnung
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23060
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23059 - DE_3_B_ΜΛ 4037 Lieblingsstadt
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23059
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23058 - DE_3_B_ΜΛ 4035 Stadtteil
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23058
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23057 - DE_3_B_ΜΛ 4034 Zukunft
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23057
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23056 - DE_3_B_ΜΛ 4033 Freunde
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23056
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23055 - DE_3_B_ΜΛ 4032 Feier
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23055
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23054 - DE_3_B_ΜΛ 4031 Unfall
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23054
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23053 - DE_3_B_ΜΛ 4030 Ausflug
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23053
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23052 - DE_3_B_ΜΛ 4029 Tagesablauf
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23052
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23051 - DE_3_B_ΜΛ 4028 Umzug
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23051
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23030 - DE_3_B_ΜΛ 2015 Reisen
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23030
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23029 - DE_3_B_ΜΛ 2014 Fremdsprachenunterricht
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23029
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23028 - DE_3_B_ΜΛ 2013 Schulausflug
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23028
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23027 - DE_3_B_ΜΛ 2012 Schulfaecher
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23027
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23026 - DE_3_B_ΜΛ 2011 Ess- und Trinkgewohnheiten
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23026
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23025 - DE_3_B_ΜΛ 2010 meine Schule
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23025
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23024 - DE_3_B_ΜΛ 2009 Facebook
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23024
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23023 - DE_3_B_ΜΛ 2008 Unterhaltung
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23023
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23022 - DE_3_B_ΜΛ 2007 Jahreszeiten
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23022
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23021 - DE_3_B_ΜΛ 2006 Freizeit
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23021
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23020 - DE_3_B_ΜΛ 2005 Hobbys
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23020
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23019 - DE_3_B_ΜΛ 2004 Sommerferien
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23019
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23018 - DE_3_B_ΜΛ 2003 Freundschaft
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23018
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23017 - DE_3_B_ΜΛ 2002 Sport
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23017
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23016 - DE_3_B_ΜΛ 2001 Weihnachtsferien
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23016
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23000 - DE_3_Β_ΜΛ 3024 Traumreise
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_4_23000
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22965 - DE_2β_B_ΓΜ 4005 Stefan, kann ich deinen Fueller haben
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22965
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22964 - DE_2β_B_ΓΜ 4004 Einladung zur Party
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22964
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22963 - DE_2β_B_ΓΜ 4003 Sportjournalistin
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22963
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22962 - DE_2β_B_ΓΜ 4002 Hallo ihr alle
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22962
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22961 - DE_2β_B_ΓΜ 2020 Letztes Jahr
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22961
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22960 - DE_2β_B_ΓΜ 2019 Wir bleiben zu Hause
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22960
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22959 - DE_2β_B_ΓΜ 2018 Eine Reise nach Deutschland
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22959
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22958 - DE_2β_B_ΓΜ 2017 Was machst du an e inem regnerischen Tag
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22958
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22957 - DE_2β_B_ΓΜ 2016 Petra interessiert sich
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22957
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22956 - DE_2β_B_ΓΜ 2015 Ein Wochenende in der Großstadt
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22956
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22955 - DE_2β_B_ΓΜ 2014 Ein Wochenende auf dem Land
ΓΜ_Β_ΓΕΡ_2_22955
(21 Ιανουαρίου 2015)