Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Ημερήσιο Α' ΤΑΞΗ Γαλλικά

Γαλλικά

ΓΗ_Α - Γαλλικά - Όλα τα Θέματα
ΓΗ_Α_ΓΑΛ
(04 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_16065
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_16065
(04 Νοεμβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10972
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10972
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10971
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10971
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_2177
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_2177
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10552
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10552
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10408
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10408
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10652
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10652
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10613
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10613
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10603
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10603
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10602
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10602
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10601
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10601
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10579
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10579
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10578
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10578
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10577
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10577
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10576
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10576
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10575
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10575
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3410
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3410
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3088
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3088
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_1831
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_1831
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_753
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_753
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10522
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10522
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3962
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3962
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_6037
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_6037
(15 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10410
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10410
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10546
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10546
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10537
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10537
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10526
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10526
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10525
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10525
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10524
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10524
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10528
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10528
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_2861
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_2861
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10527 - Raconter votre W-E, utilisation du Passé composé
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10527
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_2_10409
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_2_10409
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10523
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10523
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10411
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10411
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10414
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_10414
(14 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3138
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_3138
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_1718
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_1718
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9221
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9221
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9071
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9071
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9067
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9067
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9061
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9061
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9058
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9058
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9155
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9155
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9040
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9040
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9053
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_9053
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_8527
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_8527
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_8511
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_8511
(13 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_7457
ΓΗ_Α_ΓΑΛ_4_7457
(13 Μαΐου 2014)