Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Ημερήσιο Α' ΤΑΞΗ Γερμανικά

Γερμανικά

ΓΗ_Α - Γερμανικά - Όλα τα Θέματα
ΓΗ_Α_ΓΕΡ
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_4_10633 - Mädchen und Jungen.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_4_10633
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_12129 - DE_2β_Α_1029 Oktoberfest
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_12129
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10917 - Die schönsten Fotos der Natur.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10917
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10916 - Die tollste Schule
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10916
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10915 - Traumjob Schauspieler
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10915
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10914 - Jetzt Autor werden.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10914
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10913 - Elli und Batol
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10913
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10901 - Brasilien
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10901
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10898 - Ich heiße Klaus
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10898
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10896 - Ins Kino
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10896
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10892 - Hallo Kostas
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10892
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10875 - Unsere Schule
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10875
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10860 - Tipps für ein tolles Wochenende.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10860
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10858 - Musik
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10858
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10857 - Klassenbuch
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10857
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10855 - Ab ins Ferienlager
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10855
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10790 - Surfcamp an der Ostsee
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10790
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10789 - Pausenbrot
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10789
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10780 - Jonas
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10780
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10763 - Marco aus Palermo
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10763
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_4_10604 - Die Sommerferien der Jugendlichen.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_4_10604
(20 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_11827 - DE_2b_A_1011
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_11827
(19 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_11811 - DE_2b_A Oktoberfest
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_11811
(19 Οκτωβρίου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10970 - Max in London
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10970
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10919 - Meine Mutter
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10919
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10918 - Könnt ihr gut malen?
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10918
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10912 - Chatten
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10912
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10909 - Perer in Barcelona
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10909
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10904 - Christine
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10904
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10895 - Mein Hund Fusby
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10895
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10889 - Hallo Spiros
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10889
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10888 - Mein Zimmer
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10888
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10886 - Die neue Lehrerin
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10886
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10884 - Peter
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10884
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10882 - Kindermuseum
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10882
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10880 - Haustiere
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10880
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10878 - Urlaub in Griechenland
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10878
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10873 - Unser Schulausflug
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10873
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10871 - Ich suche nach einem deutschen Brieffreund.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10871
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10869 - Buchtipps
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10869
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10868 - Eine Reise nach Berlin
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10868
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10867 - Ferien bei den Großeltern
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10867
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10866 - Meine Familie
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10866
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10864 - Lies doch mal!
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10864
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10863 - Muttertag
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10863
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10862 - Was schenke ich meinem besten Freund zum Geburtstag?
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10862
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10861 - Kinder müssen draußen sein.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10861
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10859 - Sport
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10859
(16 Μαΐου 2014)
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10856 - In meiner Schule fühle ich mich wohl.
ΓΗ_Α_ΓΕΡ_2_10856
(16 Μαΐου 2014)