Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Eσπερινό Α' ΤΑΞΗ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΓΕ_Α - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Όλα τα διαγωνίσματα
ΓΕ_Α_ΑΕΓ
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_4764 - ΘΕΜΑ 164ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_4764
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_4748 - ΘΕΜΑ 201ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_4748
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_4744 - ΘΕΜΑ 193ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55.
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_4744
(07 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_3323 - ΘΕΜΑ 50ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 1, 25-27.
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_3323
(06 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_3320 - ΘΕΜΑ 40ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 1, 25-27
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_3320
(06 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1237 - ΘΕΜΑ 219ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1237
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1235 - ΘΕΜΑ 218ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1235
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1232 - ΘΕΜΑ 217ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1232
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1230 - ΘΕΜΑ 216ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1230
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1229 - ΘΕΜΑ 215ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1229
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1228 - ΘΕΜΑ 214ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1228
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1227 - ΘΕΜΑ 213ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1227
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1226 - ΘΕΜΑ 212ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1226
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1225 - ΘΕΜΑ 211ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1225
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1223 - ΘΕΜΑ 210ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1223
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1221 - ΘΕΜΑ 209ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1221
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1218 - ΘΕΜΑ 207ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1218
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1219 - ΘΕΜΑ 208ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1219
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1217 - ΘΕΜΑ 206ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1217
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1216 - ΘΕΜΑ 205ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1216
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1214 - ΘΕΜΑ 204ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1214
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1213 - ΘΕΜΑ 203ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1213
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1212 - ΘΕΜΑ 202ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 55-56
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1212
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1209 - ΘΕΜΑ 200ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1209
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1208 - ΘΕΜΑ 199ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1208
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1207 - ΘΕΜΑ 198ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1207
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1205 - ΘΕΜΑ 197ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1205
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1204 - ΘΕΜΑ 196ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1204
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1203 - ΘΕΜΑ 195ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1203
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1202 - ΘΕΜΑ 194ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1202
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1200 - ΘΕΜΑ 192ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1200
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1199 - ΘΕΜΑ 191ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1199
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1198 - ΘΕΜΑ 190ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1198
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1197 - ΘΕΜΑ 189ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1197
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1195 - ΘΕΜΑ 188ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1195
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1194 - ΘΕΜΑ 187ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1194
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1176 - ΘΕΜΑ 167ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1176
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1192 - ΘΕΜΑ 186ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1192
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1191 - ΘΕΜΑ 185ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1191
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1190 - ΘΕΜΑ 184ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1190
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1189 - ΘΕΜΑ 183ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1189
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1188 - ΘΕΜΑ 182ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-55
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1188
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1187 - ΘΕΜΑ 181ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 52-5
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1187
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1186 - ΘΕΜΑ 180ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1186
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1185 - ΘΕΜΑ 179ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1185
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1183 - ΘΕΜΑ 178ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1183
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1181 - ΘΕΜΑ 177ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1181
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1179 - ΘΕΜΑ 176ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1179
(04 Μαΐου 2014)
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1177 - ΘΕΜΑ 174ον ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3 50-51
ΓΕ_Α_ΑΕΓ_0_1177
(04 Μαΐου 2014)