Α' ΤΑΞΗ

Νέα Ελληνική Γλώσσα (155 Διαγωνίσματα)
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (85 Διαγωνίσματα)
Ιστορία (110 Διαγωνίσματα)
Άλγεβρα (222 Θέματα)
Γεωμετρία (81 Θέματα)
Φυσική (195 Διαγωνίσματα)
Χημεία (198 Διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά (116 Διαγωνίσματα)
Αγγλικά (29 Θέματα)