Α' ΤΑΞΗ

Νέα Ελληνική Γλώσσα (95 Διαγωνίσματα)
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (78 Διαγωνίσματα)
Ιστορία (100 Διαγωνίσματα)
Άλγεβρα (223 Θέματα)
Γεωμετρία (82 Θέματα)
Φυσική (199 Διαγωνίσματα)
Χημεία (112 Διαγωνίσματα)