Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικό Λύκειο Ημερήσιο Β' ΤΑΞΗ Γερμανικά

Γερμανικά

ΓΗ_Β - Γερμανικά - Όλα τα Θέματα
ΓΗ_Β_ΓΕΡ
(22 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_23278 - DE_2β_B_ΓΛ 3002 Welche Ferienziele gibt es in Deutschland
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_23278
(22 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_23276 - DE_2β_Β_ΓΛ 3001 Auf zum Festival
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_23276
(22 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23050 - DE_3_B_ΓΛ 4048 Ferien
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23050
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23049 - DE_3_B_ΓΛ 4047 Reise planen
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23049
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23048 - DE_3_B_ΓΛ 4046 Kochen
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23048
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23047 - DE_3_B_ΓΛ 4045 Essen
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23047
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23046 - DE_3_B_ΓΛ 4044 Sport
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23046
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23045 - DE_3_B_ΓΛ 4043 Weihnachten
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23045
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23044 - DE_3_B_ΓΛ 4042 Kleidung
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23044
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23043 - DE_3_B_ΓΛ 4041 Sport Freizeit
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23043
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23042 - DE_3_B_ΓΛ 4040 Schule
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23042
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23041 - DE_3_B_ΓΛ 4039 Wochenende
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23041
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23040 - DE_3_B_ΓΛ 4038 Wohnung
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23040
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23039 - DE_3_B_ΓΛ 4037 Lieblingsstadt
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23039
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23038 - DE_3_B_ΓΛ 4035 Stadtteil
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23038
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23037 - DE_3_B_ΓΛ 4034 Zukunft
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23037
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23036 - DE_3_B_ΓΛ 4033 Freunde
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23036
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23035 - DE_3_B_ΓΛ 4032 Feier
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23035
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23034 - DE_3_B_ΓΛ 4031 Unfall
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23034
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23033 - DE_3_B_ΓΛ 4030 Ausflug
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23033
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23032 - DE_3_B_ΓΛ 4029 Tagesablauf
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23032
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23031 - DE_3_B_ΓΛ 4028 Umzug
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23031
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23015 - DE_3_B_ΓΛ 2015 Reisen
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23015
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23014 - DE_3_B_ΓΛ 2014 Fremdsprachenunterricht
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23014
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23013 - DE_3_B_ΓΛ 2013 Schulausflug
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23013
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23012 - DE_3_B_ΓΛ 2012 Schulfaecher
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23012
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23011 - DE_3_B_ΓΛ 2011 Ess- und Trinkgewohnheiten
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23011
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23010 - DE_3_B_ΓΛ 2010 meine Schule
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23010
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23009 - DE_3_B_ΓΛ 2009 Facebook
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23009
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23008 - DE_3_B_ΓΛ 2008 Unterhaltung
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23008
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23007 - DE_3_B_ΓΛ 2007 Jahreszeiten
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23007
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23006 - DE_3_B_ΓΛ 2006 Freizeit
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23006
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23005 - DE_3_B_ΓΛ 2005 Hobbys
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23005
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23004 - DE_3_B_ΓΛ 2004 Sommerferien
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23004
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23003 - DE_3_B_ΓΛ 2003 Freundschaft
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23003
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23002 - DE_3_B_2002 Sport
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23002
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23001 - DE_3_B_ΓΛ 2001 Weihnachtsferien
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_23001
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_22999 - DE_3_Β_ΓΛ 3024 Traumreise
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_4_22999
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22967 - DE_2β_B 2014 Ein Wochenende auf dem Land
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22967
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22921 - DE_2β_B_4005 Stefan, kann ich deinen Fueller haben
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22921
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22920 - DE_2β_B_4004 Einladung zur Party
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22920
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22917 - DE_2β_B 4003 Sportjournalistin
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22917
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22912 - DE_2β_B_4002 Hallo ihr alle
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22912
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22909 - DE_2β_B_2020 Letztes Jahr
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22909
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22906 - DE_2β_B_2019 Wir bleiben zu Hause
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22906
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22904 - DE_2β_B_2018 Eine Reise nach Deutschland
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22904
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22901 - DE_2β_B_2017 Was machst du an e inem regnerischen Tag
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22901
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22899 - DE_2β_B_2016 Petra interessiert sich
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22899
(21 Ιανουαρίου 2015)
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22896 - DE_2β_B_2015 Ein Wochenende in der Großstadt
ΓΗ_Β_ΓΕΡ_2_22896
(21 Ιανουαρίου 2015)